Nieruchomości - Oświęcim


Chociaż większość z nas traktuje swoje mieszkanie niemal jak świątynię, sprawę należy postawić jasno – nieruchomość jest towarem. Prawami nieruchomości obraca się na rynku. Dzięki temu mogliśmy nabyć nasze mieszkanie i dzięki temu będziemy mogli je sprzedać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Uwaga – to, że twoje mieszkanie jest wyjątkowe, jest prawdą! I to nie dlatego, że na framudze widać kreski oznaczające wzrost Zosi, a na ścianie w łazience jest wykonana przez ciebie mozaika. Każda nieruchomość jest wyjątkowa.


Wynika to z faktu, że nieruchomość jest dobrem specyficznym. Charakteryzuje się szeregiem cech, które odróżniają ją od pozostałych towarów na rynku. Pierwszą cechą nieruchomości jest chociażby jej lokalizacja. Cena danej nieruchomości jest silnie uzależniona od tego, gdzie dana nieruchomość jest położona. Mało tego – nieruchomość budynkowa jest trwale związana z gruntem, na którym ją wzniesiono i niemal niemożliwe jest jej przeniesienie. Chociaż w wyniku niekorzystnej ceny sprzedaży inwestycja w nieruchomości może być chybiona, cena nieruchomości nigdy nie spadnie do zera. Ba, raczej nie będzie nawet zbliżona do tej wartości. Choć ceny nieruchomości cechują się pewną fluktuacją i są wrażliwe na ogólną sytuację w gospodarce, nigdy nie powinno się okazać, że prawo do nieruchomości zostanie sprzedane za psie pieniądze. Każda z nieruchomości ma bowiem swoją wartość użytkową, która wynika z funkcji spełnianych przez tę nieruchomość.

Oprócz wymienionych wyżej cech istnieje jeszcze wiele innych, które świadczą o niepowtarzalności każdej z nieruchomości. Kiedy kupuje się nową nieruchomość, warto rozważyć je wszystkie. W końcu nieruchomości są dobrami o bardzo wysokich cenach w stosunku do innych dóbr i warto rozważyć wszystkie aspekty przed dokonaniem transakcji zakupu.